top of page

Verkoopvoorwaarden

Artikel 1 / Verblijfsduur

De ondertekenende klant van dit contract dat voor bepaalde tijd is gesloten, kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om in het pand te blijven. 

Artikel 2 / Reserveringsformaliteiten 

Na ontvangst van uw reservering sturen wij u per e-mail – of, als u geen e-mailadres heeft, per post – een schriftelijke bevestiging en nodigen wij u uit om binnen een termijn van maximaal twee weken te betalen (maar sneller indien het is (dit is een reservering gemaakt met minder opzegtermijn) een aanbetaling van één nacht per kamer. Zodra deze aanbetaling is ontvangen, wordt de reservering definitief. Door de aanbetaling te voldoen, bevestigt u uw volledige akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. Houd er rekening mee dat zonder betaling van de aanbetaling binnen de gestelde termijn de reservering niet is bevestigd en dat wij ons daarom het recht voorbehouden om de kamers terug te krijgen. 

Artikel 3 / Annulering van het verblijf door de klant 

Elke wijziging is alleen mogelijk na akkoord van “Domaine de la Castagnère” en kan extra kosten met zich meebrengen.
Wij informeren u dat in geval van annulering van de reservering vóór het begin van het verblijf, deze als boeteclausule door de klant een vergoeding verschuldigd is die als volgt is vastgesteld:
– bij annulering meer dan 15 dagen voor de aankomstdatum wordt de aanbetaling volledig terugbetaald;
– als de annulering minder dan 14 dagen voor de aankomstdatum plaatsvindt, wordt de volledige betaling ingehouden door "Le Domaine de la Castagnère", tenzij het ons lukt om de kamer(s) opnieuw te verhuren.
Bij vroegtijdig vertrek tijdens het verblijf: volledige betaling van de gereserveerde dienst. 

Artikel 4 / Annuleringsverzekering 

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat er geen annuleringsverzekering is inbegrepen in onze prijzen. Het wordt daarom sterk aanbevolen om een abonnement te nemen. 

Artikel 5 / Annulering van het verblijf door de eigenaar 

Indien de eigenaar voor aanvang van het verblijf de reservering moet annuleren, dient hij zijn klant hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. De klant krijgt dan onmiddellijk en volledig de reeds betaalde bedragen terugbetaald. Ook krijgt hij een vergoeding gelijk aan de boete die hij zou hebben gekregen als de annulering op die datum had plaatsgevonden. 

Artikel 6 / Tijdstip van aankomst 

De klant dient op de bij de boeking aangegeven dag aanwezig te zijn, niet eerder dan 17.00 uur (tijdstip van kamerbeschikbaarheid en sleuteloverdracht) en uiterlijk 19.30 uur. noodgedwongen na dit tijdslot aankomt (op 06 44 31 05 97). Kom indien mogelijk niet na 21.30 uur aan 

Artikel 7 / Tijdstip van vertrek 

De uitchecktijd voor de kamers is uiterlijk 10.00 uur. 

Artikel 8 / Betaling van het verblijfssaldo 

Het saldo van het verblijf moet de dag voor vertrek worden betaald, op initiatief van de klant. 

Artikel 9 / Verzekering 

De klant is aansprakelijk voor alle door hem veroorzaakte schade. Het is vereist om voor deze verschillende risico's verzekerd te zijn door een vakantieverzekeringscontract. 

Artikel 10 / Verandering van kamer 

Zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding, behoudt de eigenaar zich het recht voor om de oorspronkelijk door de klant gereserveerde kamer te wijzigen voor een kamer met dezelfde capaciteit of een hogere capaciteit. In dat geval blijven de kosten van de reservering ongewijzigd. 

 

Item 11 / Pets 

Huisdieren zijn niet toegestaan. In afwijking daarvan zijn kleine huisdieren toegestaan, maar alleen in de Agathe-kamer. Bij niet-naleving van deze clausule door de klant, kan de eigenaar de dieren weigeren.
Deze weigering kan op geen enkele manier worden beschouwd als een wijziging of een contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat in geval van vertrek van de klant geen restitutie kan worden overwogen._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_

Artikel 12 / Levenskunst en gebruik pand 

Om de rust van de plaats en het comfort van de gasten van het Domaine de la Castagnère te garanderen, is respect voor een bepaalde "levenskunst" van iedereen vereist. Er wordt met name verzocht om niet te roken in de kamers en gemeenschappelijke ruimtes. De klant verbindt zich er meer in het algemeen toe om de instructies van goede zeden die hem zullen worden meegedeeld, die bindend zijn voor allen die in gemeenschap leven en de huidige algemene verkoopvoorwaarden te respecteren._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

De klant verbindt zich ertoe de kamers aan het einde van het verblijf in perfecte staat terug te geven en systematisch alle schade waarvoor hij verantwoordelijk is, aan te geven en financieel op zich te nemen. Er wordt gespecificeerd dat de keukens van het Domaine de la Castagnère niet ter vrije beschikking van de gasten staan. 

De aandacht van de gasten wordt gevestigd op het feit dat minderjarigen die op het terrein wonen, onder de volledige verantwoordelijkheid van hun ouders of personen die gezag over hen hebben, vallen. 

Het Domaine de la Castagnère aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van verlies, diefstal en/of schade of letsel veroorzaakt aan eigendommen en/of personen op het terrein, ongeacht de oorzaak._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

De dieren op het Domaine de la Castagnère zijn geen speelgoed. Ze zijn in hun huis. Het is verboden om achter hen aan te rennen. Als ze willen, komen ze naar je toe. Respecteer ze. 

Artikel 13 / Wijziging van de verkoopvoorwaarden 

Deze verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Aanvaarding en naleving van deze verkoopvoorwaarden worden als verworven beschouwd zodra de aanbetaling is betaald. 

Artikel 14 / Wet bescherming persoonsgegevens 

In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, hebt u recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens. We verbinden ons ertoe om in geen geval de informatie die u ons hebt meegedeeld door te geven aan andere bedrijven of organisaties.

bottom of page