top of page

Servicevoorwaarden

Van kracht vanaf 01/05/2021
 

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden (bekend als "CGU") is om een wettelijk kader te bieden voor de algemene voorwaarden voor het aanbieden van de site en diensten door Domaine de la Castagnère   en om definieert de voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de diensten door de "Gebruiker".
Deze T&C's zijn toegankelijk op de site onder de sectie "T&C's".

Artikel 1 / Wettelijke vermeldingen

De editie van de site https://www.lacastagnere.com/ wordt geleverd door de SAS Domaine de la Castagnère Company met een kapitaal van 500 euro, geregistreerd bij de RCS van CASTETNAU CAMBLONG onder het nummer 88031426500013, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 9 Castagnere-weg

  • Telefoonnummer 0644310597

  • E-mailadres: la-castagnere@hotmail.com.

  • De publicatiedirecteur is: SAS Domaine de la Castagnère

  • De host van de site https://www.lacastagnere.com/ is het bedrijf WIX, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158 - telefoon: +1 415-639-9034.

ARTIKEL 2 / Toegang tot de site

De site is overal gratis toegankelijk voor elke gebruiker met internettoegang. Alle kosten die de Gebruiker maakt om toegang te krijgen tot de dienst (hardware, software, internetverbinding, enz.) zijn zijn verantwoordelijkheid.

ARTIKEL 3 / Gegevensverzameling

De site is vrijgesteld van aangifte bij de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) voor zover deze geen gegevens over gebruikers verzamelt.

ARTIKEL 4 / Intellectuele eigendom

De handelsmerken, logo's, tekens en alle inhoud van de site (teksten, afbeeldingen, geluid, enz.) zijn beschermd door het Wetboek van Intellectuele Eigendom en meer bepaald door het auteursrecht.

De gebruiker moet de voorafgaande toestemming van de site vragen voor elke reproductie, publicatie, kopie van de verschillende inhoud. Hij verbindt zich ertoe de inhoud van de site in een strikt privé-context te gebruiken, elk gebruik voor commerciële en reclamedoeleinden is ten strengste verboden.


Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze site, op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van de website, vormt een inbreuk die strafbaar is volgens artikel L 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.
In overeenstemming met artikel L122-5 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom wordt eraan herinnerd dat de Gebruiker die de beschermde inhoud reproduceert, kopieert of publiceert, de auteur en zijn bron moet vermelden.
 

ARTIKEL 5 / Aansprakelijkheid

De bronnen van de informatie die op de site https://www.lacastagnere.com/ wordt verspreid, worden als betrouwbaar beschouwd, maar de site garandeert niet dat deze vrij is van fouten, fouten of weglatingen.


De verstrekte informatie wordt gepresenteerd voor informatieve en algemene doeleinden zonder contractuele waarde. Ondanks regelmatige updates kan de site https://www.lacastagnere.com/ niet verantwoordelijk worden gehouden voor de wijziging van de administratieve en wettelijke bepalingen na publicatie. Evenzo kan de site niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik en de interpretatie van de informatie op deze site.


De site https://www.lacastagnere.com/ kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele virussen die de computer of computerapparatuur van de internetgebruiker zouden kunnen infecteren na gebruik, toegang tot of downloaden van deze site.
De site kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of de onvoorziene en onoverkomelijke daad van een derde partij.

ARTIKEL 6 / Hyperlinks

Op de site kunnen hyperlinks aanwezig zijn. De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij door op deze links te klikken de site https://www.lacastagnere.com/ verlaat. Deze laatste heeft geen controle over de webpagina's waarnaar deze links leiden en kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.

ARTIKEL 7 / Cookies

De gebruiker wordt erop gewezen dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een cookie op zijn navigatiesoftware kan worden geïnstalleerd.
Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk door uw browser op de harde schijf van de computer van de Gebruiker worden opgeslagen en die nodig zijn voor het gebruik van de https://www.lacastagnere.com/ site. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden gebruikt om iemand te identificeren. Een cookie bevat een unieke, willekeurig gegenereerde en dus anonieme identifier. Sommige cookies vervallen aan het einde van het bezoek van de Gebruiker, andere blijven.


De informatie in de cookies wordt gebruikt om de site https://www.lacastagnere.com/ te verbeteren. Door op de site te surfen, aanvaardt de gebruiker ze. De Gebruiker kan deze cookies deactiveren via de parameters die in zijn navigatiesoftware verschijnen.

ARTIKEL 8 / Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Op dit contract is het Franse recht van toepassing. Bij gebrek aan een minnelijke schikking van een geschil tussen de partijen, zijn alleen de Franse rechtbanken bevoegd om er kennis van te nemen.


Voor elke vraag met betrekking tot de toepassing van deze AV kunt u contact opnemen met de uitgever via de contactgegevens vermeld in ARTIKEL 1.

CGU gemaakt op http://legalplace.fr/
 

bottom of page